آزاد چت | چت روم آزاد


آزاد چت يا چت آزاد

http://www.razchat2.ir

http://www.azadchat.ir

آزاد چت يك چت روم كاربر محور است كه فعاليت خود را شروع كرده است

چت روم آزاد با شايعه ساختن و اغفال كاربران چت روم اول چت و با وعده دادن درجه نظارتي تعدادي عضو به دست آورد

چت آزاد دامنه ثابتي ندارد و هر بار به دليل مشكلات و توهينات زياد فيلتر ميشود

لذا تقاضا ميكنيم براي ورود به چت روم آزاد چت اصلي

و وارد شدن به آدرس جديد بدون فيلتر با ما همراه باشيد

اين وبلاگ آزاد چت نيست !

بلكه سايت اصلي آزاد چت ميباشد

اميدواريم معرفي و اثبات سخنان ما با حضور گرم شما محقق گردد

منبع: آزاد چت